Steve - Woz
Hari ini, 36 tahun yang lalu Apple diririkan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak dan Ronald Wayne.